Polityka prywatności

Informacje wstępne

 

Szanując prawo do prywatności, ASBUD Praga sp. z o.o.  (dalej: „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator jest świadomy, że osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie, które mogłyby być  wykorzystane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób.

 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli ich poufność, dostępność, integralność, a także rozliczalność prowadzonych przez siebie działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, w ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ASBUD Praga sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6B lok. B10

ASBUD Praga sp. z o.o. przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@asbud.com lub pisemnie na adres Administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Galeria Nowa Praga to wyjątkowe miejsce na mapie handlowej Warszawy, skupiające na swoim terenie ponad 20 wystawców z branży wyposażenia wnętrz, sklep spożywczy oraz przestrzeń rozrywkową.

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej w następujących celach:

Cel przetwarzania

 

 

Pliki cookies

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

Nadto dane wykorzystywane są do analizy aktywności na stronach internetowych.

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

 

Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest obsługa stron
Internetowych.

Odbiorcy danych

 

Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącymi usługi IT, w tym dostarczające rozwiązania teleinformatyczne oraz innym podmiotom powiązanym z Asbud kapitałowo i/lub osobowo.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administrator przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych.
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO.
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest niezbędne do dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym optymalizacji korzystania z serwisów internetowych.
Korzystanie ze strony bez zmian ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na umieszczanie plików w Twoim urządzeniu końcowym – co jest zgodne z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm). Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę, zmieniając te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki dot. plików cookies, jak również o: ważności i ewentualnych odbiorcach plików cookies dostępne jest poniżej w Polityce plików cookies.

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane osobowe są przetwarzane co do zasady na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z wykorzystywaniem na stronie internetowej Google Analytics tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA. Więcej informacji poniżej w sekcji dot. korzystania z Google Analytics.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, lub mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na użytkowników strony internetowej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

 

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

 

Administrator stosuje pliki cookies, aby:
• dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
• optymalizować korzystanie z serwisów internetowych;
• zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
• wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika.

Jakich plików cookies używa Administrator

 

W ramach stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
• „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
• „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Logi serwera:
• Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
• Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
• Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
• Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika.
• Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

 

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.
Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:
• zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
• zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
• określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
• blokowania lub usuwania cookies.
Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android (Chrom)
iOS (Safari)
Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności strony.

Jakich plików cookies używamy?

 

 

Nazwa cookie

Operator

Typ

Czas trwania

Opis działania

pix_close_cookies

ASBUD Praga

Permanent cookies

Do czasu usunięci.

Plik służący przekazaniu informacji by nie wyświetlać ponownie wiadomości o plikach cookies.

_ga

Google Universal Analytics

HTTP

2 lata

Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania witryny na której został umieszczony ten plik cookie.

_gat

Google Universal Analytics

HTTP

1 dzień

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

_gid

Google Universal Analytics

HTTP

1 dzień

Plik rejestruje identyfikator użytkownika, aby wygenerować dane statystyczne na temat odwiedzin w witrynie.

Wykorzystanie Google Analytics

 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.
Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.
Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.
Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem